Ik ga akkoord met de Betalingsvoorwaarden en Annuleringen.

Maak een afspraak

Bel mij:
+31639317107

Stuur een email:
info@vurans.nl

BEHANDELING & BEGELEIDING

Individuele therapie

Bij individuele therapie geef ik de aandacht aan u en de problemen waar u tegenaan loopt. Als u belangstelling heeft voor individuele therapie voer ik eerst een intakegesprek. Hierin gaan we samen kijken, wat de problemen zijn waar u tegenaan loopt. Hierna stellen we de doelen op en kijken we hoe ik u op een effectieve manier kan helpen. Het doel van de vervolggesprekken is dat u weer in uw kracht komt of zaken gaat verwerken, zodat u weer zelfstandig verder kunt in het leven en beter met verschillende situaties om kan gaan.

  • Meer de regie over je eigen leven wilt hebben, beter bij jezelf wilt blijven.
  • Als je meer zelfvertrouwen wilt krijgen.
  • Meer kwaliteit in je leven wilt brengen.

BEKIJK TARIEF

Relatietherapie/coach

Bij relatie problemen kun je wel met elkaar praten maar dat wil nog niet zeggen dat er wordt geluisterd. Er is een kloof tussen beide individuen ontstaan in tegenstelling tot de periode van verliefdheid. Je kunt dit zien alsof ieder individu op een eiland is gaan leven. Fysiek kun je wel bij elkaar zijn, maar dat wil niet zeggen dat je emotioneel verbonden bent. Je kunt je dan alleen voelen, op een eiland. Hierbij horen logische protest emoties of gedrag zoals: irritatie, kritiek, verwijting, verdediging, eisend, boosheid, wrok, wanhopig zijn, depressief voelen, afstandelijk zijn, overheen walsen, terugtrekken, verliefd worden op een ander.

  • De relatie communicatie is vastgelopen
  • Je een betere relatie wil
  • Je depressief voelt door de relatie

BEKIJK TARIEF

Cognitieve gedragstherapie

In cognitieve gedragstherapie worden het gedrag en de gedachten die de problemen in stand houden, besproken en behandeld. Uit wetenschappelijk
onderzoek blijkt dat CGt effectief is bij veel psychische
problemen, zoals angsten, depressie, verslavingen,
eetstoornissen en meer.

Gedragstherapie richt zich vooral op het veranderen van
uw gedrag. Hoe u handelt bepaalt namelijk in belangrijke
mate hoe u zich voelt. Als u geneigd bent om uit angst
bepaalde situaties uit de weg te gaan, zal uw spanning
vaak eerder verergeren dan verminderen.

BEKIJK TARIEF

EMDR THERAPIE

EMDR werd meer dan 25 jaar geleden voor het eerst beschreven door de Amerikaans psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode. Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen ‘verwerkt’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR. Uit de resultaten blijkt dat cliënten goed op EMDR reageren. EMDR is een kortdurende geprotocolleerde therapievorm. Als het gaat om een trauma na een éénmalige ingrijpende gebeurtenis, dan zijn mensen vaak al na enkele zittingen in staat om hun dagelijkse bezigheden weer op te pakken.

BEKIJK TARIEF

HYPNOTHERAPIE & REGRESSIE

Als je hypnose ondergaat zal je merken dat je in een trance toestand terecht komt waarin je in een sterke focus terecht komt en waarbij je toegang krijgt tot ervaringen of herinneringen die tot dan toe onbewust waren. De hypnotherapeut brengt je in een relaxte staat van zijn waarna er rechtstreeks contact gemaakt wordt met het onbewuste deel van de psyche. Je blijft je wel bewust van wat er tegen gezegd wordt en wat je ervaart maar het logisch denken is meer op de achtergrond en er is toegang tot de meer onbewuste delen van de psyche.

Regressie houdt in dat je in een trance toestand, die met hypnose wordt verkregen, terug gaat naar oude herinneringen en persoonlijkheidsstructuren zoals het innerlijk kind deel, de puber in jezelf of de jong volwassene. Er wordt contact gemaakt met deze deelpersoonlijkheden om oude problemen op te lossen en hiermee heling en genezing van oude pijn of trauma te bevorderen.

BEKIJK TARIEF

INDIVIDUELE BEGELEIDING

Voor elke client wordt een behandel- of ondersteuningsplan opgesteld. Hierin worden op maat haalbare leer- en verbeterdoelen opgenomen. Aan deze doelen wordt structureel en procesmatig gewerkt. Samen met de cliënt wordt op vaste momenten het hulpverleningsproces geëvalueerd en indien nodig worden de doelen bijgesteld.

Naarmate de situatie van de client verbetert zal de frequentie van de afspraken afnemen. De afspraken kunnen thuis plaatsvinden, op kantoor, op school, of op het werk. Hiervoor wordt afgestemd met de client wat wenselijk en mogelijk is.

Vurans hecht veel waarde aan de privacy van de cliënt. Alleen met toestemming van de client kan informatie uitgewisseld worden met andere betrokkenen.

Begeleiding is, ondersteuning gericht op het versterken van zelfredzaamheid, voor mensen met een beperking of psychiatrische problemen. Vurans ondersteunt mensen bij het uitvoeren van alledaagse taken, zodat de mensen zo zelfstandig mogelijk kunnen leven.

De vorm die Vurans wil geven is door middel van;

  • Begeleiding thuis: hulp bij het dagelijks leven thuis. Zoals leren het huishouden te doen, hulp bij geldzaken en administratie.
  • Begeleiding en ondersteunen bij het leggen van contacten.
  • Hulp bij het indelen van de dag en het ondernemen van activiteiten.
  • Gezinsondersteuning en opvoedondersteuning.

BEKIJK TARIEF